Thực tế cho thấy để góp phần nâng cao chất lượng khai thác, sử dụng thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, tác nghiệp của cán bộ, công nhân vi...

Hiện nay với sự phát triển không ngừng của công nghệ thông tin đang dần làm thay đổi thói quen của người Việt. Theo kết quả nghiên cứu Net Index 2011 ...

Dịch vụ thoại nội bộ ngành Điện là dịch vụ được cung cấp nhằm phục vụ cho việc trao đổi thông tin, liên lạc trong quá trình điều hành, sản xuất, kinh ...